กลุ่มนักศึกษา ยอม อดหลับอดนอน ทำสเปรย์ฉีดกันยุง แจกชาวบ้านที่ อุบลฯ

วันที่ 12 กันยายน 2562 ผศ.ดร.เสริฐ เขียนนอก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ระดมนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลกรจิตอาสาช่วยกันผลิตสเปรย์ฉีดกันยุง ที่ทำจากสารสกัดตะไคร้หอมและสมุนไพรธรรมชาติ โดยเล็งเห็นว่าจากสถานการณ์ที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง

ดังนั้น จึงได้นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาผลิต สเปรย์ฉีดกันยุง จำนวน 2,000 ขวด เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นที่พึ่งของสังคม โดยให้นักศึกษาช่วยกันทำ และ บรรจุ เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนในอุบลราชธานี โดย นักศึกษาทุกคนต่างอดหลับอดนอนเพื่อทำไปช่วย

สเปรย์ฉีดกันยุง จำนวน 2,000 ขวด

สำหรับ สเปรย์ฉีดกันยุง ในชุดแรกนี้ผลิตจำนวน 2,000 ขวด โดยจะนำส่งมอบให้กับ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และฟื้นฟูหลังน้ำลด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป เพราะดูแล้วว่า น้ำคงจะท่วมอีกนานแล้วสำคัญคือยุงเยอะมากในช่วงเวลากลางคืน สร้างความเดือนร้อนอย่างแสนสาหัสให้กับประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างมาก

ผู้สนใจรับสเปรย์ฉีดกันยุง หรือต้องการสนบัสนุนงบประมานในการจัดทำ ติด่อ ผศ.ดร.เสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โทร. 081-879 1598

อ่านเพิ่มเติม