ชิมช้อปใช้ เปิดให้ลงทะเบียนอีก คืนนี้ 7 ตุลาคม อีก 60410 คน

จากกรณีที่รัฐบาลเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้ รับเงินผ่าน เป๋าตัง G-Wallet จำนวน 10 ล้านคน ลงทะเบียนรับสิทธิ ได้ทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 รับลงทะเบียน วันละ 1 ล้านคน ต่อเนื่อง ทุกวัน จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน

ชิมช้อปใช้

อย่างไรก็ดี ยังมีผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ผ่าน เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนตามเกณฑ์ที่รัฐกำหนด จึงมีสิทธิ์ที่ตกหล่นอยู่ประมาณ 306,000 คน (จำนวนสิทธิ์ที่ตกหล่นในวันที่ 5 ต.ค.) ซึ่งเป็นการลงทะเบียนจากยอดที่ลงทะเบียนไม่ผ่านในแต่ละวัน

ล่าสุดเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ประกาศหน้าเว็บว่า คงเหลือสิทธิลงทะเบียนฯสำหรับ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 จำนวน 60410 คน

ขอบคุณที่มาจาก www.ชิมช้อปใช้.com

อ่านเพิ่มเติม